Het P Nest!

Passarella Fiore

New Down Bassets Passarella Fiore


Ruim 4 weken oud is het ‘P’ nest. Er zijn nog enkele pups beschikbaar.

Voor het reserveren van een pup kunt u contact opnemen met NewDown Bassets.

Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post.
Both comments and trackbacks are currently closed.