Spelen en dan..

Ook de Basset Hound ‘Baby’, heeft rust nodig! Na spelen, lekker slapen! Er zijn nog enkele pups beschikbaar, neem contact op voor meer informatie.

 

Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post.
Both comments and trackbacks are currently closed.