Een reu uit het U nest

Dit is een van de reuen uit ons U nest. Tien weken oud en beschikbaar.

 

 

 

 

Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post.
Both comments and trackbacks are currently closed.